Ultima modificare: 16 June 2024.
 

alegeri

Proiecte implementate si in curs de derulare

Aici gasiti proiectele ce au fost implementate si cele ce se vor implementa in comuna Rosiesti, judetul Vaslui

Image

”Modernizare si extindere Scoala din sat Rosiesti, comuna Rosiesti, jud. Vaslui„

Proiect depus prin programul POR 2014-2020 Axa prioritara 10- prioritate de investitii 10.1

Valoare totala proiect = 5.822.400,18 lei

Valoare eligibila = 5.698.890,29 lei

Valoare neeligibila = 123.509,89 lei

Descriere: - 4 Sali de clasa, 1 laborator informatica, 1 laborator fizica/chimie/biologie, grupuri sanitare in interior, cancelarie, secretariat, birou director, arhiva, cabinet medical, izolatie termica, finisaje interioare (gresie, faianta, parchet), panouri fotovoltaice, centrala termica, put forat, fosa septica, platforma deseuri, alei pietonale, parcare, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, amenajare teren de sport, dotare cu mobilier si materiale pentru functionarea corespunzatoare a tuturor spatiilor etc.

„Construire Gradinita in sat Rosiesti, comuna Rosiesti prin continuare lucrari conform autorizatiei nr 2/ 21.03.2008”

P.O.R.- Axa prioritara 10 –„ Imbunatatirea infrastructurii regionale”

            Obiectiv specific 10.1 – „Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului”

Valoarea totala a proiectului= 2.713.306,11 lei

Valoare eligibila = 1.432.242,35 lei

Valoare neeligibila = 1.281.063,76 lei

Descriere: -2 Sali de grupa, 1 sala polifunctionala, grupuri sanitare in interior, vestiare, cancelarie, cabinet medical, izolatie termica, panouri fotovoltaice, parcare, alei pietonale, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, imprejmuire gard, amenajare platforma deseuri, dotarea cu mobilier etc.

Image

Participarea Comunei Rosiesti in cadrul Proiectului de investitii BIBLIO – HUB VASLUI

 Comuna Rosiesti a incheiat un Acord de Parteneriat cu  CJ VASLUI pentru implementarea acestui proiect de investitii.

Valoarea proiectului este de 54.437 lei.

Acest proiect are ca scop dotarea Bibliotecii comunei Rosiesti cu echipamente IT: videoproiector, ecran de proiectie cu trepied, PC all in one, tabla interactiva, monitor, copiator, camera web, casti, boxe, etc

„Dotarea si echiparea unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Rosiesti, judetul Vaslui“ 

Proiect depus prin PNRR – COMPONENTA C 15 – Valul Renovarii

Valoarea totala  a proiectului = 970.340,35 lei

Valoare eligibila = 2.495.284,65 lei

Valoare neeligibila = 759.338,28 lei

Semnat contract de finantare – iulie 2023

Stadiu de implementare – in derulare

Descriere : Prezentul proiect raspunde problemei identificate prin echiparea si dotarea salilor de clasa, a laboratoarelor, a cabinetelor scolare cu mobilier nou, materiale didactice specializate si echipamente IT corespunzatoare functionalitatii fiecarui spatiu, in vederea transformarii unitatilor de invatamant vizate in unitati prietenoase“, care sa asigure conditiile esentiale pentru cointeresarea elevilor si implicit descurajarea fenomenului de abandon scolar, la o rata mai mare de absolvire a invatamantului obligatoriu si la o crestere a ratei de tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

Acest proiect vizeaza Scoala gimnaziala Veniamin Costachi din Rosiesti si opt structuri arondate acesteia, respectiv: Scoala Primara Rosiesti, Scoala Primara Idrici, Scoala Primara Gura Idrici, Scoala Primara Valea lui Darie, Gradinita cu Program Normal Rosiesti, Gradinita cu Program Normal Idrici, Gradinita cu Program Normal Gura Idrici, Gradinita cu Program Normal Valea lui Darie.

„Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui“

P.N.R.R. C -6

„Extindere si modernizare dispensar uman in com. Rosiesti”

PNDL

Valoare totala = 1.306.768,00 lei

Valoare eligibila = 1.158.759,00 lei

Valoare neeligibila = 148.009,00 lei

Descriere: - 2 cabinete medicale, 1 cabinet stomatologic, sala de asteptare, centrala termica, grupuri sanitare, vestiare, alei pietonale, spatii verzi etc.

Image
Image

„EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE GURA IDRICI, ROSIESTI, IDRICI SI VALEA LUI DARIE, APARTINATOARE COMUNEI ROSIESTI, JUDETUL VASLUI”

Proiect depus prin Programul National de Investitii Anghel SALIGNY

Valoare aprobata= 10.000.000,00 lei

 

“INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA CU STATIE DE EPURARE IN COMUNA ROSIESTI”

Proiect depus prin Programul National de Investitii Anghel SALIGNY

Valoarea totala a proiectului = 25.594.191,81 lei

Valoare eligibila = 25.856.141,81 lei

Valoare neeligibila = 738.050,00 lei

“REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVULUI EDUCATIONAL SCOALA CU CLASELE I-IV – sat.IDRICI, com. ROSIESTI, jud. VASLUI”

Proiect depus prin PNRR – COMPONENTA C 5 – Valul Renovarii

Valoarea totala  a proiectului = 3.254.622,83 lei

Valoare eligibila = 2.495.284,65 Lei

Valoare neeligibila = 759.338,28 lei

Semnat contract de finantare in data de

Descriere: - lucrari de consolidare seismica a cladirii, repararea trotuarelor de protectie lucrari de crestere a eficientei energetice, izolare termica a peretilor exterior cu vata bazaltica, inlocuirea tamplariei existente cu una noua, instalare panouri fotovoltaice care vor asigura 100 % din consumul de energie pentru iluminat, put forat, sistem solar de producere de apa calda menajera, pompa de caldura aer-apa pentru producerea energiei termice etc.

„Reabilitarea sediului Primariei din comuna Rosiesti, judetul Vaslui“

Proiect depus prin PNRR – COMPONENTA C 10 – Valul Renovarii

Valoarea totala  a proiectului = 1.977.747,09 lei

Valoare eligibila = 1.762.444,44 Lei

Valoare neeligibila = 248.825,00 lei

Semnat contract de finantare in data de 20.01.2023

Prezentul proiect propune efienticizarea energetica a cladirii sediului primariei Rosiesti printr-o serie de interventii care vor asigura functionarea activitatii administratiei publice locale in conditii optime de eficienta energetica si de siguranta in exploatare.

Descriere: - izolatie termica pereti exterior, planseu superior, inlocuirea tamplariei existente cu una noua, montare kit panouri fotovoltaice, schimbare corpuri de iluminat existente cu corpuri de iluminat tip led, etc.

„Ecosistem digital interconectat si integrat“ 

Proiect depus prin PNRR – COMPONENTA C 10 – Fondul Local

Valoarea totala  a proiectului = 115.043,49  lei

Valoare eligibila = 115.043,49  Lei

Valoare neeligibila = 0,00 lei

Semnat contract de finantare in data de 8.02.2023

Stadiu de implementare – FINALIZAT

Descriere: - Implementarea Ecosistemului digital Interinstitutional, interconectat si interoperabil este destinat gestionarii activitatii curente a institutiei. Solutia va permite digitalizarea proceselor specific si va asigura canale de legatura cu alte entitati.

Solutia va fi destinata sa efienticizeze activitatea functionarilor publici si sa permita beneficiarilor de servicii publice ( persoane fizice si persoane juridice ) accesul la serviciile oferite, asigurand fluidizarea circularii informatiilor si documentelor specific, cresterea gradului de trasabilitate operationala si la un nivel inalt de transparenta decizionala.

Contact

 

Adresa: sat Rosiesti, com. Rosiesti, jud. Vaslui

Telefon: 0235/436610

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Rosiesti

Localizare

Comuna Rosiesti este situata in partea de centru spre est a judetului Vaslui.
Resedinta comunei, satul Rosiesti, se afla la 38 km de municipiul Vaslui. Satele componente ale comunei sunt: Rosiesti, Valea Lui Darie, Idrici, Idrici de Jos, Gara Rosesti, Rediu si Codreni.

Citeste mai departe...

Scroll to top