Ultima modificare: 14 July 2024.
 

alegeri

prezentare
Primaria comuna Roșiești

 

Localizare

Comuna Rosiesti este situata in partea de centru spre est a judetului Vaslui.
Resedinta comunei, satul Rosiesti, se afla la 38 km de municipiul Vaslui. Satele componente ale comunei sunt: Rosiesti, Valea Lui Darie, Idrici, Idrici de Jos, Gara Rosesti, Rediu si Codreni.

2. Cadrul natural

Comuna este asezata in Podisul Central Moldovenesc. Relieful este format in intregime din ansambluri de culmi si vai largi.

2.1. Clima

Climatul zonei are un caracter temperat continental mai moderat cu influente de padure. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 8 - 9º C, luna cea mai calda fiind luna iulie cu temperaturi cuprinse intre 20º C si 21º C, iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperaturi cuprinse intre 3º C si 4º C. Acest lucru se datoreaza pe de o parte inaltarilor mari din nord-vest si influentelor microclimatului de padure.


2.2. Apa

Din punct de vedere hidrologic comuna Rosiesti este strabatuta de raul Idrici.
O parte din izvoarele subterane se intalnesc in cadrul versantilor afectand locuintele si drumurile.

2.3. Solul

Invelisul de sol este alcatuit in cea mai mare parte din soluri brune si brune podzolite de padure si din soluri cenusii de padure. Pe sesuri sunt soluri aluviale.

Ca resurse naturale exista gresie nisipoasa lenticulara, nisipuri galbui si luturi-loessoide.


2.4. Flora si fauna

Fiind asezata in Podisul Central Moldovenesc vegetatia include atat elemente specifice padurilor central-europene (gorun, fag), cat si specii floristice caracteristice stepelor si silvostepelor continentale est-europene.

2.5. Resurse

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).

3. Repere istorice

Cu o traditie de secole comuna Rosiesti a dat nastere la personalitati marcante atat pentru judetul Vaslui, cat si pentru intreaga Romanie, dintre acestia amintim pe Nicolae Bagdasar (1896 - 1971), filozof, membru corespondent al Academiei Romane, dintre lucrarile sale enumeram: David Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc (1936), Istora filosofiei moderne, coordonator stiintific (I, 1927; II, 1938; III, 1939; IV, 1940; V, 1941), Teoria cunostintei, 2 volume (1941; ed. a II-a, 1944), Antologie filosofica, Filosofi straini ( 1943 ), alte 3 opere postume, alte 14 lucrari lasate in manuscris.

Contact

 

Adresa: sat Rosiesti, com. Rosiesti, jud. Vaslui

Telefon: 0235/436610

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre comuna Rosiesti

Localizare

Comuna Rosiesti este situata in partea de centru spre est a judetului Vaslui.
Resedinta comunei, satul Rosiesti, se afla la 38 km de municipiul Vaslui. Satele componente ale comunei sunt: Rosiesti, Valea Lui Darie, Idrici, Idrici de Jos, Gara Rosesti, Rediu si Codreni.

Citeste mai departe...

Scroll to top